'Als je je op je gemak voelt met falen
verandert je angst in moed.'

Wat is faalkunde?

Van fouten leer je, ook op je werk. Dat weten we allemaal. Maar dan moet je ze wel kunnen én durven maken!

Faalkunde is het vermogen om fouten te kunnen maken met moed, verantwoordelijkheidsbesef en vriendelijkheid.

 • Moed om risico’s te durven nemen en uitdagingen aan te gaan, om onbekend gebied te verkennen en nieuwe inzichten op te doen, om te weten te komen wat wel en niet werkt.
 • Verantwoordelijkheidsbesef om na een fout volmondig te kunnen zeggen: ‘Ja, dat had ik anders kunnen doen’, om elke kans op verbetering direct aan te grijpen.
 • Vriendelijkheid om na falen te erkennen: ‘Dit betekent niet dat ik een sukkel ben’.

Faalkunde bevordert zelfvertrouwen en veerkracht en vermindert de stress en angst om te falen, waardoor je sneller herstelt en leert van je fouten.

Faalkunde is ook smeerolie voor verbinding. Het is de basis voor openheid, eerlijkheid, en wederzijds begrip. En het zorgt daarmee voor gezonde en empathische relaties met de mensen om je heen.

Faalkunde stimuleert een cultuur van vertrouwen, groei, innovatie, ondersteuning en ontspanning.

Ben jij faalkundig?

Zie jij jezelf en je collega’s:

 • Fouten volledig omarmen als waardevolle leermomenten?
 • Gedurfd experimenteren met grensverleggende ideeën die fout mogen gaan?
 • Actie ondernemen vanuit keuzes die buiten de comfortzone liggen?
 • Het ‘niet-weten’ omarmen als een kans om te ontdekken?
 • Kwetsbaar en open zijn over zorgen, twijfels, falen en uitdagingen?

Leer beter falen!

Het Instituut voor Faalkunde verzorgt workshops, trainingen en lezingen voor bedrijven, organisaties en individuen. Naast deze programma’s schrijven we ook boeken over falen en perfectiestress, organiseren we een faalfestival, treden we op festivals op en publiceren we podcasts, en blogs.

We gebruiken hierbij een mix van verschillende bewezen-effectieve methoden:

 • Groeimindset (Carol Dweck).
 • ACT, Acceptance and Commitment Training/Therapy (Steven Hayes e.a.).
 • Psychologische/Sociale veiligheid (Amy Edmondson).
 • Zelfcompassie (Kristin Neff).
 • Imperfectie, kwetsbaarheid, moedig leiderschap, schaamte en sociale verbinding (Brené Brown).

Ook gebruiken we elementen uit provocatief coachen. Dit is een niet evidence-based methode, maar hiervoor bestaat wel voldoende empirisch bewijs voor de effectiviteit ervan. Dit geldt ook voor onze kers op de taart: improvisatietheater. De oefeningen daaruit noemen we ‘faalfitness’.

Herbie Hancock over een prachtige faalkundige reactie van Miles Davis.

Hoe is faalkunde ontstaan?

De meeste mensen houden van succes en daar is op zich niets mis mee. Maar ons verlangen naar succes is zo groot geworden dat het neurotische vormen heeft aangenomen. Er is te veel prestatiedruk in onze samenleving: alles moet perfect zijn en niets is ooit goed genoeg. We moeten allemaal 100% bovengemiddeld scoren.

Deze prestatiedruk legt de lat zo hoog dat we er nooit overheen kunnen springen. Dit verhoogt onze angst om te falen, stimuleert stress en verkramping en beperkt onze groei en leermogelijkheden.

Als tegenwicht voor deze prestatiedruk bedacht Remko van der Drift in 2014 de term ‘Faalkunde’.

‘Een prachtige kijk op werk en het leven die voor iedereen nuttig en leerzaam is. Een absolute aanrader voor de moderne medewerker van vandaag de dag, die wel wat veerkracht en relatievering kan gebruiken.’
Merlijn Bouwman, Voorzitter JongCBS

‘Wat was dat leuk. We leren op een andere manier te kijken naar falen en fouten maken, niet in stress maar in ontspanning. Ook interactief gaan we aan de slag zodat we leren te durven en bij het maken van fouten niet in de stress schieten. De Faalkundige besmet ons met Faalkunde en stelt vragen als ‘waar heb je last van als je een fout maakt? Schuld, schaamte, bang voor kritiek van buiten of van jezelf, niet anderen willen kweten of zelfverwijt en oordelend. Falen gaat over gevoelsbeleving, je kunt falen zonder fouten te maken. Verwachtingen en voorspelbaarheid loslaten, trek het in het neutrale, spreek uit waarmee je rust krijgt voor jezelf. We hebben het over geestelijke lenigheid om verwachtingen en oordelen los te laten. We bespreken stellingen zoals: ‘Een fout is een feit met een negatief oordeel’ en doen interactieve oefeningen zoals door met foute woorden te smijten en een oefening waarin we elke fout die we maken juist vieren. We bespreken de vaste en de groeimindset en sluiten de training af met energie.’
Mezzo, Michèle van Vuuren

Naar de faalkunde-programma's