'Wie met zichzelf kan lachen is nooit belachelijk.'
- Seneca

Ingrid Crollet Vlaams Faalkundige

Jij: (met lichte grijns)
‘Falen ze dan ook in Vlaanderen?’

Ingrid: (met minzame glimlach)
‘Oh ja!  En Vlaanderen met zijn doe-maar-gewoon-da’s-al-gek-genoeg-mentaliteit en hard-werken-en-blijven-doorgaan-mantra is behoorlijk allergisch voor fouten.

Jij: (nog steeds grijnzend)
‘Misschien falen ze ook meer omdat Belgen en Vlamingen niet echt slim schijnen te zijn?’

Ingrid: (lachend en met twinkelende oogjes)
‘Absoluut! En daar zijn we ons ook ten volle bewust van. Net daarom dat we zo krampachtig onze fouten ontkennen en verdoezelen, en anderen de schuld geven van alles wat fout loopt.’

Jij: (met opgetrokken wenkbrauwen)
‘Dan heb je een behoorlijk zware taak voor je liggen!’

Ingrid: (enthousiast in de handen klappend)
‘Ja, goed hè! Ik vind het super boeiend om Vlaanderen faalkundig te helpen worden. Wat vind jij trouwens heel typisch aan Vlamingen?’

– RUIMTE VOOR IMPROVISATIE-