Als je wil dat collega's meer openstaan voor vernieuwing, leren en elkaar vertrouwen.

Workshop

Fouten op het werk kunnen best spannend zijn door de hoge eisen die er door bedrijven, organisaties, de samenleving of jijzelf gesteld worden. Hoe gaan jij en je collega’s om met fouten? Hopen dat het over gaat? Elkaar afstraffen en afrekenen? Afschuiven op een ander? Of zoeken jullie naar oplossingen door open en eerlijk naar fouten en mogelijkheden te kijken?

In deze workshop leren mensen anders te kijken en om te gaan met fouten zodat ze:

 • In een groeimindset komen;
 • Vertrouwder raken met elkaar;
 • Creatiever, frisser en innovatiever kunnen zijn;
 • Hun nek durven uitsteken;
 • Openstaan voor elkaar en verandering;
 • Verrassender zijn om zo meer impact te kunnen maken;
 • Elkaar aanspreken op gedrag en houding om van te leren.

De belangrijkste thema’s uit het boek komen op een interactieve en speelse manier voorbij: de faalparadox, groeimindset, comfort zone, en L.E.F. om fouten te durven maken.

L.E.F. staat voor:

 • Laat de ander schitteren.
  De ander mag falen: hij leert en groeit ervan.
 • ‘Ja En’ in plaats van ‘ja maar’.
  De situatie mag mis gaan: het schept nieuwe mogelijkheden.
 • Faalplezier.
  Ik mag falen: ik groei en vernieuw.
Offerte