‘Als de criticus sterk is, is de enige veilige manier waarop we in het leven kunnen staan precies zo te zijn als andere mensen en kunnen we nooit eens iets nieuws of anders uitproberen.’
- Hal en Sidra Stone

Coaching

Last van faalangst of teveel perfectionisme? Ga eens in gesprek met je innerlijke criticus!

Voice Dialogue is een verrassende, avontuurlijke en niet oordelende coachingsmethode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten. Het Amerikaanse therapeutenechtpaar Hal en Sidra Stone is de grondlegger van deze manier van werken. Je gaat daarbij niet op zoek gaat naar wat er ‘fout’ is en verbeterd moet worden maar naar wat en hoe het ís.

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten.

Je denkt misschien dat jij het bent die je leven leidt en dat je keuzevrijheid hebt, maar eigenlijk word je leven geleid door die ikken die in jou het hoogste woord voeren: je primaire subpersonen. Zij bepalen voor een groot deel je gedrag en hoe anderen mensen je zien.

Sommige van die subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen, zeker als we te maken krijgen met (dreigende) fouten en mislukkingen. Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een stevige Perfectionist, een Pleaser, een Interne Criticus in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen.

De methode

Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. De theorie beschrijft hoe deze verschillende kanten tot ontwikkeling zijn gekomen en wat hun functie en betekenis is.

Naast het psychologische model kent Voice Dialogue ook een methode om respectvol met die kanten te werken. De Voice Dialogue coach gaat letterlijk in gesprek met je verschillende kanten in gesprek en nodigt je daarbij uit jezelf fysiek te verplaatsen. Het zorgt voor onverwachte, ontroerende en soms ook amusante ontmoetingen met jezelf.